SSAB och Volvo samarbetar om fossilfria fordon

Luleå Volvokoncernen och SSAB har tecknat ett samarbetsavtal om att tillverka världens första fordon av fossilfritt stål. Det innebär en ny konkurrens mellan Volvo-SSAB som utnyttjar Hybrit-projektet och Volvos konkurrent Scania som är en av investerarna i H2 Green Steel som ska börja producera fossilfritt stål i Boden. 

– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Parterna ska samarbeta om forskning, utveckling, serieproduktion och kommersialisering av fossilfria fordon, lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner, från Volvo.

– Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Redan i år ska konceptfordon tas fram byggda av fossilfritt stål från SSAB. 2022 blir det serietillverkning i mindre skala som sedan trappas upp till massproduktion.

Inom ramen för partnerskapet ingår också att se över gemensamma logistiklösningar som kan bidra till att minska SSAB:s miljöpåverkan vid interna och externa transporter. SSAB ska använda fordon från Volvo som drivs av batterier eller bränsleceller.

De nya planerna innebär att Norrbotten blir spelplatsen för ett race mellan fordonstillverkarna Volvo och Scania. Volvo ska använda fossilfritt stål från SSAB och Hybrit-projektet. Samtidigt är Scania en av investerarna i den nya anläggning för fossilfri stålproduktion som ska etableras i Boden, H2 Green Steel.

Sedan H2 Green Steel nyligen presenterade sina planer på att börja producera fossilfritt stål redan 2024 har Hybrit-projektet som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, meddelat att man tidigarelägger sina planer på produktion av fossilfritt stål.