Ny pilotanläggning för energilagring

Luleå Saltx Technology, Luleå Energi, Lulekraft och Swerim samarbetar om att bygga en pilotanläggning för lagring av termisk energi i Luleå.

Pilotanläggningen ska byggas vid metallforskningsinstitutet Swerims anläggning i Luleå.

I pilotanläggningen ska man använda spillvärme från industrin och nanocoatat salt för att lagra termisk energi. På det sättet ska man ladda långtidslagret när det är överskott på fjärrvärme i systemet. Värmen som lagras kan användas både för att förse industrin med ånga och staden med fjärrvärme. Idag används processgaser vid Lulekraft för att generera el och fjärrvärme som distribueras av Luleå Energi.

–Vi ser en stor potential i att energieffektivisera industrin. Här kommer Saltx in med en ny innovativ lösning som gör det möjligt att ta hand om spillvärme på ett nytt sätt, som kan möjliggöra stora energieffektiviseringar i Sverige och globalt, säger affärsområdeschef Mikael Larsson, på Swerim. 

Syftet med projektet är att utforska hur Saltx energilager fungerar i en reell och industriell miljö och att påvisa hur man kan reducera koldioxidutsläpp av fossila bränslen inom tillverkningsindustrier.

Projektet är uppdelat i två faser, där första steget är en pilotanläggning och det andra steget är en pre-kommersiell anläggning.

Annons