Kind Exploring vill skapa samarbeten

Piteå Lotta Karlsson vill med sitt företag Kind Exploring skapa samarbeten mellan kultur och näringsliv.

Hon vill också skapa förutsättningar för kulturskapare att kunna verka i norr.

- Vi behöver få till fler samarbeten mellan kultur och näringsliv. Kulturen behövs för en attraktiv region inte minst nu när vi står inför en ofantlig omställning. Då behöver näringslivet föra in pengar i kulturen för att möjliggöra det och för att stötta upp de norrbottniska kulturskaparna vi har. Vi ska inte behöva dra från regionen för att komma vidare i vårt konstnärskap och kunna leva på det, säger Lotta Karlsson.

Lotta Karlsson har varit artistagent till musikern Bo Selinder. Hon fick ofta höra att han borde stå på större scener, men att man måste flytta till Stockholm för att lyckas. Det provocerade henne, inte minst för att påståendet till viss del stämde.

- Ur det formades min företagsidé med Kind Exploring. En del av erbjudandet är att möjliggöra för norrbottniska kulturskapare att kunna bo och verka hemma i Norrbotten, säger Lotta Karlsson, grundare av Kind Exploring.

Sedan starten har flera samarbeten inletts. Gammelstad knäck och karamell har smaksatt teaterföreställningen Skillingnytt och Laponia Rederi AB har gått in som sponsor i en ännu hemlig musikteater som kommer att spelas på deras båtar.

Under våren 2021 deltar Kind Exploring i Go Business inkubatorprogram i Piteå Science Park, som riktar sig till företag inom kulturella och kreativa näringar.

Annons