Event om framtiden i Norrbotten

Övertorneå Utbildning Nord i Övertorneå bjuder in till ett digitalt event om kompetensförsörjningens betydelse för framtiden i Norrbotten.

"Framtidslänet Norrbotten - kompetensförsörjning nyckeln till fortsatt tillväxt" är ett event som ska handla om det expansiva Norrbotten där det planeras stora investeringar de kommande åren och där arbetskraftsbehovet kommer att vara enormt i ett län med åldrande befolkning. Deltar gör bland annat Norrbottens landshövding Lotta Finstorp.

- Just av den anledning har vi som utbildningsaktör på Nordkalotten tagit initiativ till det här eventet och där vi bjudit in existerande samverkanspartners som vi gärna vill utveckla våra relationer till men där vi även önskar lägga en grund för nya samverkansrelationer, säger Leif Lahti,  direktör för Utbildning Nord och Leif Pääjärvi, utbildningsstrateg.

En viktig del av Utbildning Nords verksamhet är att i samarbete med näringslivet bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Bland annat samarbetar man med Polarbröd om utbildning av framtidens bagare.

- Trots att vi verkat i nu över 50 år är vi fortfarande en relativt okänd utbildningsaktör. De cirka 400 studerande som vi har årligen och som kommer från olika platser i Norge, Sverige och Finland är potentiella nya norrbottningar eller Nordkalottbor. Här på Nordkalotten får vi inte glömma den potential som finns i att se på Nordkalotten som en arbetsmarknadsregion. Vi är själv ett lysande exempel på verksamhet som rekryterat kompetens från Finland och har en hög andel arbetspendlare från Finland, säger Leif Lahti.

Eventet äger rum 21 maj.

Utbildning Nord drivs av en stiftelse som bildats av regeringarna i Finland, Norge och Sverige. Verksamheten regleras av en fyraårig överenskommelse mellan de tre länderna och stiftelsens stadgar.

Annons