Bryggmästarn vann mot Åbro

Boden Åbro bryggeri som stämt brygg- och aktivitetspuben Bryggmästarn i Boden för varumärkesintrång har gett upp processen och lägger ner anklagelserna.

Processen har pågått i över ett år där Åbro genom ombud stämt Bryggmästarn för att ha använt deras skyddade namn. Åbro har varumärkesskydd för namnet Bryggmästaren inom kategorin dryckesproduktion, men inte för restaurangverksamhet eller tjänster. Åbro krävde att Bryggmästarn i Boden skulle byta namn. 

Två gånger har Åbro krävt interimistiska beslut för att tvinga Bryggmästarn att byta namn under rättsprocessen. Bägge gångerna har Åbro förlorat och tvingats betala Bryggmästarns samtliga kostnader.

Den 1 april meddelade Åbro Patent- och marknadsdomstolen att man lägger ner anklagelserna och avslutar processen. Anledningen Åbro uppger är den dom som föll mot bolaget den 3 mars som slog fast att ”Det som hittills framkommit i målet innebär enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte att det föreligger sannolika skäl för att Bryggmästarn i Boden begått varumärkesintrång.”

-Det känns skönt att vi äntligen får rätt. Självklart är det otäckt när ett så stort bryggeri väljer att ge sig på en så förhållandevis liten verksamhet som vår brygg- och aktivitetspub. Dom ville såklart skrämma oss för att byta namn, därför är det extra skönt nu när vi vet att vi hade rätt, säger Rikard Mattsson, ägare av Bryggmästarn.