Beatrice Ramnerö tar plats i LRFs förbundsstyrelse

Älvsbyn Växtagronomen Beatrice Ramnerö från Älvsbyn är föreslagen som ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

Hon och sambon, och deras 2-årige son, är mitt uppe i ett generationsskifte där de ska ta över driften på den gård i Lillkorsträsk i Älvsbyn där de bor.

De driver ett lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, entreprenad- och besöksnäringsverksamhet. Sedan tre år har de en växande bärodling med jordgubbar på 1,5 hektar.

Beatrice Ramnerö inledde sina engagemang som ordförande för Ultuna studenkår. Sedan har hon jobbat med strategifrågor inom Lantmännen. Numera samordnar hon Öjeby Lantbruksmässa, där målet är att öka både kompetensförsörjning och lokalproducerad mat i norra Sverige. Beatrice Ramnerö är ordförande i LRF Ungdomen i Norrbotten, ledamot i regionstyrelsen och hållbarhetsambassadör för LRF.

– Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

Valberedningens förslag är en del av föryngringen av LRFs riksförbundsstyrelse. Beatrice Ramnerö föreslås ersätta mångårige styrelseledamoten Mikael Bäckström på riksförbundsstämman den 25 maj.

Annons