Afry och Vattenfall blir partners

Luleå Afry har vunnit en ramavtalsupphandling med Vattenfall för tekniska konsulttjänster. Avtalet är värt cirka 800 miljoner kronor.

Afry ska leverera kompetens och projektåtaganden inom hållbar energiproduktion. Afrys experter ska bidra med klimatsmarta energilösningar i stor skala.

– Vi är väldigt entusiastiska över detta fortsatta långsiktiga samarbete med alla de utmaningar vårt samhälle står inför och en energibransch som förändras snabbare än någonsin. Vår stora erfarenhetsbank när det kommer till energifrågor och våra lösningar som kopplar samman infrastruktur, process, miljö, energi och digitala lösningar kommer att bidra till att Afry tillsammans med Vattenfall ytterligare stärker positionen som ledande inom framtida hållbara energilösningar, säger Thomas Nilsson, huvudkundssansvarig på Afry.

Det nya ramavtalet gäller konsulttjänster inom kärnkraft, vind- och solkraft, värme, forskning och utveckling (stabsverksamhet), service och SKB:s slutförvar av kärnbränsle. Avtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning i två år.

Afry bildades när de två konsultföretagen ÅF och Pöyry gick ihop för två år sedan. Både Afry och Vattenfall har verksamheter i Norrbotten.

Annons