Nytt mineral upptäckt av Luleå-forskare

Sverige Det nya materialet har fått namnet Zinkgruvanit, efter fyndplatsen i Askersund.

Materialet upptäcktes 2015 när Nils Jansson, universitetslektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet var i zinkgruvan utanför Askersund för ett forskningsprojekt. Där såg han ett mineral som han inte kände igen, och tog med prover tillbaka till Luleå.

– Jag såg ett väldigt vackert mineral, med färgskiftningar från rött till gult. Som geolog identifierar man mineral efter bland annat färg, form och spaltning – ungefär som en botaniker identifierar växter med hjälp av nyckelegenskaper – men det fanns inget tidigare känt som passade in på just detta mineral. Det var lite frustrerande, jag gick och grubblade på vad det kunde vara, säger Nils Jansson.

Han tog hjälp av kollegor på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och från SGU. När allt underlag fanns insamlat skickades det till International Mineralogical Association, IMA. I juli godkände organisationen som ett nytt mineral – zinkgruvanit.

– Det är lite av en barndomsdröm för en geolog. Det är också en bra påminnelse om att det fortfarande finns mycket nytt att upptäcka i naturen, säger Nils Jansson.

Det finns cirka 5.500 kända mineral i världen, och varje år godkänns omkring 120 nya globalt av IMA, enligt ett pressmeddelande från Luleå tekniska universitet.

 

Annons