Ny godskorridor ska utredas

Luleå Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för en förlängning av nuvarande godskorridor för järnväg till Uleåborg i Finland och Narvik i Norge.

Det innebär om det blir av en godskorridor för järnväg från Stockholm via Luleå till destinationerna i Norge och Finland. Den linkas i sin tur ihop med EU:s övriga godskorridorer i ett nät som täcker Europa.

Norrbottens Handelskammare välkomnar beslutet.

- Långsiktiga och hållbara infrastrukturinvesteringar är en grundförutsättning för Norrbottens fortsatta tillväxt, framförallt i en tid då stora satsningar kopplat till just fossilfrihet och hållbarhet görs i länet, säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare i ett pressmeddelande.

Etablerandet av godskorridorer för järnväg är en del av arbetet med Parisavtalet och EU:s Gröna giv.