Predge får uppdrag av LKAB i digitaliseringsprojekt

Luleå Luleåföretaget Predge (tidigare Emaintenance365) har fått i uppdrag av LKAB att utveckla ett beslutsstöd för drift och underhåll av bandtransportörer.

Det handlar om en lösning för tillståndsövervakning och hälsoprognos, för att hålla koll på slitage och förutsäga driftsstörningar.

Predge använder sig av en digital tvilling till LKAB:s transportbandsystem, som kombinerar domänkunskap med maskininlärning och AI.

- Vi har god erfarenhet av att arbeta tillsammans med Predge och vi har därför höga förväntningar på detta projekt. Bandtransportörer utgör vitala delar i LKAB:s produktionskedja, och vi ser en stor potential att sänka drift- och underhållskostnaderna samtidigt som vi ökar driftsäkerheten, säger Anna-Karin Ylivainio, sektionschef för strategisk utveckling på logistik på LKAB.

En prototyp har tidigare tagits fram i samarbete mellan Predge och LTU, tillsammans med medlemsföretagen i Rock Tech Center (RTC) där bland annat Boliden och LKAB är med.

- Det är ett viktigt uppdrag för Predge, att få fortsatt förtroende att leverera till LKAB som är ett världsledande företag inte minst när det gäller att tillvara ta digitaliseringens möjligheter är hedrande. Vi levererar idag lösningar som stödjer järnvägsbranschen i dess effektivisering och digitalisering, och vi ser ett stort behov av motsvarande lösningar för andra delar inom industrin. Vi ser att marknaden för bandtransportörer är stor, därför är detta ett mycket viktigt projekt för oss. I Predge’s internationella expansionsplaner hoppas vi kunna bredda vår produktportfölj med även en lösning för bandtransportörer, säger Bengt Jonsson, vd på Predge.