LKAB planerar Sveriges största industriinvestering någonsin

Luleå LKAB planerar att investera 400 miljarder kronor för att ställa om tillverkningen av järnmalmspellets till en vätgasbaserad process som framställer koldioxidfri järnsvamp. Det blir den största industriinvestering som någonsin gjorts i Sverige.

Det skriver LKAB:s vd Jan Moström och Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson på DN debatt på måndagen.

Det handlar om årliga investeringar på mellan 10-20 miljarder kronor under 20 år, totalt 400 miljarder. Det är den största omställningen i LKAB:s 130-åriga historia. Satsningen beräknas ge 2.000 - 3.000 nya jobb under den 20-åriga byggprocessen. Som jämförelse kan nämnas att batterifabriken Northvolt i Skellefteå handlar om en investering på 30 miljarder kronor.

LKAB står i dag för cirka 4 procent av industrins samlade utsläpp i Sverige. Satsningen på fossilfri järnsvamp påverkar hela produktionskedjan hos företagets kunder och gör att företagets kunder minskar sina koldioxidutsläpp med över 35 miljoner  ton om året, vilket motsvarar två tredjedelar av av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

En del i den kedjan är det pågående Hybrit-projektet som LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall som ska leda till att med järnsvamp som råvara och vätgas istället för kol tillverka fossilritt stål.

"Genom att erbjuda koldioxidfria produkter kan LKAB mer än dubbla omsättningen fram till år 2045. Samtidigt som bolaget kan förse världsmarknaden med det koldioxidfria järn som är nödvändigt när världsekonomin ställer om och morgondagens järnvägar, vindkraftverk, elbilar och industrimaskiner ska produceras", skriver Jan Moström och Svante Axelsson på DN debatt.

Stålindustrin står för 7 procent av världens samlade koldioxidutsläpp. Sverige blir med den här satsningen och satsningen på Hybrit, det första land i världen som kan producera fossilfritt stål och exportera fossilfritt järn till hela världen.

Samtidigt pekar man på hinder som riskerar att försvåra satsningen: rättsprocesserna där tillstånden drar ut på tiden, och energifrågan där man befarar en brist på energi. Koldioxidfri produktion av järnsvamp kommer att kräva el motsvarande en tredjedel av dagens samlade svenska produktion av el. 

Annons