Fördubbling av konkurserna inom hotell och logi

Sverige Men efter vårens stora antal konkurser visar hösten en annan trend.

Efter en topp i mars och april har konkurserna stadigt minskat jämfört med förra året, enligt Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

– Efter den kraftiga ökningen av antal konkurser i våras så har de minskat kontinuerligt och ligger numera tydligt under föregående års antal, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

Över hela året minskade konkurserna med 3 procent. Antalet anställda i de berörda företagen ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Den största procentuella förändringen mellan perioderna januari till och med oktober 2019 och 2020 ser vi inom branschgruppen hotell och logi. Där ökar antalet konkurser med 107 procent. Vi ser också en 16-procentig ökning inom branschgruppen restaurang, catering och bar. Där är det främst ökningen av antalet berörda anställda med 39 procent som oroar, säger Lars Sundell.

Annons