60 miljoner satsas på träröntgen

Luleå En unik datortomografi för träröntgen är en viktig del i en satsning som industrin  gör tillsammans med Luleå tekniska universitet.

Utrustningen är viktig inom CT Wood som är ett strategiskt forskningsprogram inom träteknik. Det handlar om tillämpad forskning i samarbete med träindustrin.

– Den här typen av fokuserad satsning på träforskning är den första i världen och att lokala intressenter och industrin finansierar satsningen är unikt, säger Björn Källander som är chef för standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä.

Bakom satsningen står Svenskt Trä, flera träindustrier, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet. Satsningen ska pågå i tio år.

Annons