Ett obegripligt utgivarbeslut av Norr Media

Krönika Att inte publicera ett inlägg från förre kommunalrådet Niklas Nordström är ett obegripligt beslut av Norr Medias ansvarige utgivare. Och det gör att man kan ifrågasätta det nuvarande presstödet, skriver Lennart Håkansson, utgivare av Affärer i norr. (Uppdaterad)

Affärer i norr publicerade i förra veckan en text skriven av förra kommunalrådet Niklas Nordström. I texten formulerade han sina avskedsord till Luleå och Norrbotten. En text med stort allmänintresse hur man än ser på vad som tidigare sagts och vad man än tycker om Niklas Nordström.

Till min stora förvåning var det bara Affärer i norr som publicerade texten, vilken rönte stor uppmärksamhet. Det dominerande medieföretaget i Norrbotten, Norr Media, valde att inte publicera texten. Eller för att vara mer exakt: först publicerade debattredaktören texten, men den lyftes snabbt bort av ansvarige utgivaren. Ett obegripligt utgivarbeslut.

Den ansvarige utgivaren motiverar beslutet med att Niklas Nordström inte har ställt upp när Norr Media har velat intervjua honom. Därför ska inte Niklas Nordström tro att han ska få in en text på debatt- eller insändarsida. Om inte Norr Media får diktera villkoren för det offentliga samtalet ska man inte tro att man har en chans att få komma till tals.

En professionell redaktion har stora möjligheter att hantera det här, med inramning av kommentarer från andra parter, bakgrundsbeskrivning och redovisning av frågor man velat ställa i en nekad intervju. 

Att rakt av inte vilja publicera någon som inte ställt upp på en intervju är en intressant policy. Max-grundaren Curt Bergfors har i mer än 30 år avböjt att bli intervjuad av medier i Sverige. Om Curt Bergfors skulle skicka en text från sitt hem i Florida och berätta om sin tid i Luleå så skulle i så fall alla medier utom Norr Media publicera den texten.

Det här är en intressant policy av ett par anledningar till. En är att policyn förutsätter en monopolsituation. Om vi hade två självständiga länstidningar i riktig konkurrens skulle ingen av dem vilja låta konkurrenten vara ensam om en sådan intressant text. Det här är alltså en konsekvens av att det inte finns riktig konkurrens längre. Affärer i norr, som är ett litet komplement på mediemarknaden i Norrbotten, har här spelat rollen som konkurrent och ventil för det fria ordet. Kul för mig men inte för någon annan.

Det finns också en annan sak att fundera över här. Om vi hade flera tidningar, kommersiellt finansierade och i riktig konkurrens, skulle det vara ok om en av dem valde en policy där man inte får komma till tals om man inte ställer upp på en intervju. Då säkrar ju konkurrerande medier att alla har chans att få komma till tals. Och rent kommersiella överväganden skulle få en tidning att undvika att konkurrenten ensam får inlägg som kan bli snackisar.

Nu är inte Norr Media ett rent kommersiellt företag längre, utan ett statligt stött företag. Norr Media cashar in 48 miljoner skattekronor varje år i olika former av presstöd. Vi skattebetalare ska förvänta oss mer av ett sådant företag än av ett rent kommersiellt företag. Det lägger ett större ansvar på Norr Media att seriöst hantera sin roll i det offentliga samtalet.

Syftet med det statliga presstödet är att värna mångfalden i medierna. Om ett företag, med regionalt monopol, som får 48 miljoner kronor i statligt stöd inte vill publicera en text av ett avgånget kommunalråd, finns det anledning att ifrågasätta det nuvarande presstödet.

Som tur är finns Affärer i norr, och genom Affärer i norr har Niklas Nordströms avskedsord ändå blivit rätt spridda, inte bara lokalt. Jag tror det är den mest lästa och spridda artikeln som vi publicerat. Under söndagen publicerade Svenska Dagbladet en notis, där Affärer i norr fick cred. Som sagt, Norr Medias policy är bra för mig, men inte för någon annan.

Lennart Håkansson

Ansvarig utgivare för Affärer i norr

 

Annons