18 näringslivsprofiler: Tack Niklas!

Luleå 18 näringslivsprofiler skriver ett svar till förre kommunalrådet Niklas Nordströms avskedsord som Affärer i norr publicerade i måndags. "Tack Niklas för allt du gjort för Luleå och vår region och lycka till med ditt fortsatta liv!" skriver de 18 undertecknarna.

Niklas Nordström skrev för några dagar sedan en artikel om sin tid som kommunalråd. Nu är det vår tur att säga tack från oss alla som kan skörda frukterna av Niklas arbete för Luleå och norra Sverige.

För oss som företräder näringslivet och civilsamhället är det helt avgörande med politiker som driver på samhällsutvecklingen, och som har mod att ta de stora stegen och se vad som förväntas av oss i framtiden. Politiker som genom sina nätverk kan koppla ihop norra Sverige med övriga världen. Med Niklas fick vi en sån politiker i Norrbotten.

Det går inte nog att betona vikten av personer som orkar stå emot populism och kritik för att göra nödvändiga och svåra förändringar. Ta beslut som i det korta perspektivet ibland väcker kritik, ilska och negativ media. Det vågade Niklas. Beslut som nu underlättar för oss som fortsatt verkar i Luleå och regionen.

Det smärtar oss att du Niklas blev så ensam. Vi är många som rannsakat oss själva och vi har tvingats erkänna att vi kunde gjort mer i den allmänna debatten. Tagit bladet från munnen och sagt ifrån när du blev så hårt utsatt i många olika sammanhang. Vi brast i vårt stöd när du drev frågor som var viktiga för oss alla i att göra Luleå och regionen till en bättre plats att leva på. Som ditt arbete med att sätta norra Sverige på kartan, reformering av tillståndsprocesser, höjda ambitioner vad gäller bostadsbyggande, investeringar för framtiden och ökad attraktion generellt. Det ska vi ta lärdom av.

Idag vill vi säga att det är vi som är dig ett stort tack skyldig. Du Niklas har gjort skillnad. Det eftermäle du lämnar är gott och kommer ha stor betydelse för norra Sveriges framtida utveckling.

Vi är helt övertygade att vad du än tar för dig kommer det bli med samma energi och målmedvetenhet som du verkade som kommunalråd och röst för norr.

Tack Niklas för allt du gjort för Luleå och vår region och lycka till med ditt fortsatta liv!

Jörgen Eriksson

Maine Granström

Nils Edberg

Gry Holmgren

Niclas Jonsson

Johanna Grimståhl

Ann-Christin Viklund

Michael Nyström

Nina Wikstedt

Lars-Eric Aaro

Tomas Leijon

Majvor Müller

Johan Lång

Fredrik Sidvärn

Katarina Halvardsson

Christer Sehlin

Lars Mosesson

Stefan Enbom

Annons