17 organisationer i kraftsamling för näringslivet

Luleå Under torsdagen höll 17 organisationer ett möte i Luleå för att tillsammans agera för att hjälpa näringslivet i coronakrisen.

- Vi möts av många frågor och osäkerhet inför vilka konsekvenser covid-19 får för olika verksamheter och företag, säger Carl Wangel, marknadschef på Luleå Business Region, som sammankallat till mötet.

Organisationerna som på olika sätt arbetar med företags- och näringslivsfrågor har tillsammans sammanställt en nulägesbild och börjat identifiera de viktigaste utmaningarna, vilka konsekvenser de kan få och vilka åtgärder som behövs för att motverka problemen.

Problem som drabbar företag nu är utebliven efterfrågan, störningar i produktion, sämre likviditet, transporter och logistik, och personalfrågor. Ett annat problem för företagen är att det tar tid att sätta sig in i de åtgärder som nu lanseras, till exempel hur korttidspermitteringar fungerar i praktiken.

- För att kunna agera måste vi förstå situationen, identifiera behov och sedan handla snabbt och med bredd för att stödja näringslivet. En kritisk framgångsfaktor för att lyckas är samverkan och samhandling. Sen ska vi inte glömma att det är en fråga som handlar om människor i slutändan, säger Carl Wangel.

Nästa steg för de samarbetande organisationerna är att hitta samverkansformer och verktyg för att stödja näringslivet. Information och dialog med företag och entreprenörer kommer att vara en viktig del i arbetet, liksom att informera myndigheter och regering om de behov som finns.

- Viljan är stor hos oss alla vilket är en förutsättning för att vi och fler ska kunna agera på både kort och lång sikt och stödja näringslivet i den här krisen, säger Carl Wangel.

De organisationer som deltog på mötet i Luleå var:

Region Norrbotten

Länsstyrelsen

IUC Norr

Sparbanken Nord

Swedbank

Handelsbanken

Swedish Lapland Visitors Board

Almi Nord

Nyföretagarcentrum

Företagarna

Arbetsförmedlingen

Invest in Norrbotten

Norrbottens Handelskammare

Norrlandsfonden

LTU Business

Luleå Näringsliv Holding

Luleå Business Region

Annons