Kamprads stiftelse och LTU skapar nav

Luleå Familjen Kamprads stiftelse satsar 100 miljoner kronor för att tillsammans med LTU skapa ett kunskapscenter för företag vid universitetet i Luleå.

Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor under åtta år för att stärka och utveckla norrländska företag. Genom kunskapsutveckling baserad på de norrländska företagens behov ska Norrlandsnavet bidra till att stärka företagens konkurrenskraft.

Norrlandsnavet ska drivas av Luleå tekniska universitet i nära samverkan med företag i regionen. Tanken är att vägen mellan företag och universitet ska vara kort och enkel.

– Ingvar ville att hela vårt land ska leva. Med Norrlandsnavet ger stiftelsen förutsättningar för små och medelstora företag att identifiera sina utvecklingsbehov tillsammans med Luleå tekniska universitet. Det är en långsiktig satsning som ska utgå från företagens behov och verklighet, och som på sikt ska komma de många människorna till del i regionen, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse.

Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina privata tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse med viljan att utveckla företagsverksamheten i Norrland.

– Vi är väldigt glada över det fina samarbete vi har med Familjen Kamprads stiftelse och över det projekt som vi tillsammans har utarbetat. Regional utveckling och att stärka och utveckla våra lokala företag är ett viktigt uppdrag och något vi har lång och gedigen erfarenhet av vid universitetet. Att det nya projektet startar mitt i coronakrisen innebär nya utmaningar och möjligheter, men det betyder också att projektet blir än viktigare för regionen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet.

Annons