Anders Sundström ordförande i LTU:s rådgivargrupp

Luleå Luleå tekniska universitet har bildat en ny extern rådgivargrupp som får Anders Sundström som ordförande.

–Vi har valt tre områden för strategiska satsningar där Luleå tekniska universitet har stor möjlighet att påverka framtiden: hållbara naturresurser, framtidens teknologi och regionens utveckling, säger LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn, som är initiativtagare och som inför universitetets 50-årsjubileum 2021 vill kraftsamla för att tänka nytt och stort tillsammans med andra aktörer.

Syftet med det nyinrättade rådet är att identifiera nya samarbetspartners och öka universitetets externa finansiering via gåvor och donationer för att aktivt kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. 

– Luleå tekniska universitet betyder mycket för svenskt innovationsklimat och teknisk utveckling. Jag är glad över att tillsammans med en grupp seniora rådgivare från näringslivet kunna bidra till att ytterligare utveckla universitetet. Jag känner mig hedrad av uppdraget, säger Anders Sundström, som tidigare varit styrelseordförande för Luleå tekniska universitet.

Med i rådgivargruppen är också styrelseproffset Elisabeth Nilsson, en av Sveriges första kvinnliga bergsingenjörer som bland annat varit vd för SSAB Merox och Jernkontoret, och landshövding i Östergötlands län. Hon är även hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Annons