Skokonkurs i Kalix och Piteå

Kalix Skohuset i Kalix AB som driver skobutikerna Eurosko i Kalix och Piteå begärs i konkurs.

Orsaken uppges vara minskad försäljning på grund av pandemin. 

Våren var tuff och den förhoppning som väcktes efter sommaren tvärdog när pandemin tog ny fart och skobranschen halverade sin försäljning i november. Efter de senaste skärpningarna av restriktionerna fanns inte längre möjlighet att driva verksamheten vidare.

- Vi har under 10 månader försökt anpassa verksamheten för att klara oss igenom denna tuffa period men tyvärr så har vi med facit i hand inte varit tillräckligt bra. Så vi ser ingen annan utväg än att söka företaget i konkurs vilket känns otroligt tråkigt, jag lider med vår personal och alla övriga inblandade parter. Jag hoppas att vi en dag kommer att må bättre än vad vi gör idag för just nu känns allt tungt, säger Leif Karlsson, vd för Skohuset.

Annons