Clemendo sluter avtal med Skoogs

Piteå Clemondo Group AB tecknar ett treårigt distributionsavtal med Skoogs Bränsle AB, Skelleftebränslen och Umebränslen som täcker Västerbotten och Norrbotten.

Avtalet innebär bland annat att parterna gemensamt kommer att bearbeta samtliga kunder och segment i norra Sverige, där Skoogs med sina dotterbolag, har en stark ställning och intresset för hållbara produkter är stort. Clemendo säljer rengöringsprodukter, bland annat för fordonsindustrin.

- Vi gör detta för att underlätta för våra kunder att förbättra sin hållbarhetsprofil. Clemondo har marknadens kanske bästa erbjudande inom hållbar fordonsrengöring och vi är övertygade om att det finns stor potential i vårt samarbete, säger Roland Skoog, vd för Skoogs.

Avtalet innebär en utökning av den befintliga affären mellan Clemondo och Skoogs från cirka 3 till 10 miljoner kronor per år, med möjlighet att växa ytterligare framöver.

Skoogs Bränsle, som ingår i Skoogs-koncernen, är ett familjeägt energiföretag inom distribution och försäljning av bränsleprodukter med över 140 tankstationer och en omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor. 

Familjeföretaget Skoogs bildades 1962/63 av Tage Skoog. Koncernen heter idag Skoogs Handels AB och förfogar över tio varumärken med huvudinriktning bränslen/energi, fastigheter, handel, hotell och restaurang. Bland annat äger Skoogs gallerian Småstaden och Kust hotell & spa. Koncernen leds av Roland och Christina Skoog

Annons