Blickarna riktas norrut!

Krönika Det planeras investeringar i Norrbotten för totalt 700 miljarder kronor fram till 2035. För att det ska bli verklighet krävs investeringar också i infrastruktur för transporter och elkraft, skriver Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare i dagens krönika.

Norrbotten står fortsatt starkt i en osäker omvärldssituation. Industrin har återhämtat sig efter pandemins intåg, och efterfrågan är god för våra exporterande företag. Länets arbetslöshet är bland de lägsta i landet, och investeringsviljan är hög. Ett orosmoln på sikt är dock den svenska kronans utveckling, där en för stark krona kan minska Norrbottens konkurrenskraft globalt.

Vi på Norrbottens Handelskammare har tidigare gjort en sammanställning över pågående och kommande investeringar i länet fram till 2035. Summan hamnar på häpnadsväckande 300 miljarder! Till vår stora glädje slutar det inte där. Förra veckan gick LKAB ut med den fantastiska nyheten att de investerar 400 miljarder under 20 års tid i sin verksamhet, vilket beräknas skapa 2000-3000 nya arbetstillfällen i länet. Oerhört bra och glädjande, då investeringar i hållbarhet är avgörande för konkurrenskraften för länet, för Sverige och för världen. Detta är ett innovativt teknikskifte där hållbarhetsarbetet är centralt, och allt detta sker i Norrbotten!

Med dessa enorma pågående och kommande investeringar krävs att investeringarna inom transportinfrastruktur intensifieras och påskyndas i länet för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga företag efter pandemin och om 20 år. Utan hållbara infrastrukturinvesteringar i länet når inte övriga investeringar på 700 miljarder sin fulla potential.

Utöver detta planeras också omfattande investeringar i en annan infrastruktur, nämligen Sveriges elnät. I årtionden har grön el från Norrbotten bidragit till tillväxt i hela landet. Tack vare nyetableringar och utveckling av befintliga verksamheter i länet kommer Norrbotten inom en snar framtid att gå från att främst vara en stor elproducent till att vara en stor elkonsument. Nu är det viktigt att effektbehoven för investeringar och etableringar i länet beaktas i den övergripande planeringen av eldistributionen inom Sverige, så att inte de utvecklingspotentialer som finns i Norrbotten begränsas.

Vi på Norrbottens Handelskammare har nu ett mycket viktigt arbete framför oss, där vi tillsammans med våra medlemsföretag i länet ska fortsätta driva påverkansarbete mot beslutfattare på såväl nationell nivå som på EU-nivå. En del i detta arbete är ett remissyttrande gällande den kommande nationella infrastrukturplanen (2022-2037), där vi kommer att lyfta fram vikten av att hållbara infrastrukturinvesteringar prioriteras så att företagens konkurrenskraft kan stärkas globalt. Med kommande investeringar på 700 miljarder tar Norrbotten täten i hållbarhetsarbetet, så att Sverige blir världens första fossilneutrala välfärdsland.

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare