Kiruna kartläggs under jord

Kiruna Forskare vid LTU ska tillsammans med LKAB undersöka hur malmkroppen i Kirunaområdet ser ut.

I januari 2018 gick LKAB ut med att malmkroppen i Kiruna inte fortsätter med samma volym som man dittills trott. Mineraliseringen minskar i söder, men tycks fortsätta mot djupet och norrut. Därför har LKAB de senaste åren satsat stora resurser på prospektering för att säkra tillgången på järnmalm i framtiden.

I ett nytt fyraårigt projekt, som startar i höst, ska forskare från Luleå tekniska universitet tillsammans med LKAB lägga ytterligare viktiga bitar till pusslet. Hela Kirunaområdet, från Kurravaara till Kalixforsbron, ska kartläggas för att få fram viktig kunskap om hur berggrunden ser ut på djupet. 

– Vi sammanställer alla tillgängliga data i en enda modell för att få reda på hur berggrunden ser ut på djupet, säger Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tidigare gjort en 3D-modell av hela Skelleftefältet, som har ett 80-tal kända malmkroppar. Modellen av Kirunaområdet blir ännu mer omfattande. Den kommer att avslöja vad som finns under jord ända ner till ett par kilometers djup.

Man använder en metod som kallas Common Earth modelling. 

– Det är nytt i Europa att göra kartläggningar med den här metoden. Common Earth modelling är ett ganska nytt område, som är perfekt för geologer och geofysiker att samarbeta kring, säger Tobias Bauer.

Annons