Billerud Korsnäs investerar i återvinning

Kalix Billerud Korsnäs förvärvar en minoritetspost i start up-bolaget Recycl3R, för att utveckla återvinning av engångsförpackningar.

Recycl3R har utvecklat en digital plattform som underlättar återvinning av engångsförpackningar. En lösning som kan användas globalt.

- En av de största miljöutmaningarna samhället står inför är att lösa hanteringen av allt skräp som genereras. Bara i Europa produceras 240 miljoner ton skräp varje år, och endast 44 procent återvinns. BillerudKorsnäs delar vår vision att lösa den här globala utmaningen och är en utmärkt partner och investerare för Recycl3R, säger Ivan Gonzalez, miljöjurist och medgrundare till Recycl3R.

Investeringen är gjord av Billerud Korsnäs helägda dotterbolag  BK Venture AB, som investerar i innovativa start-up bolag med lösningar som kan få en framtida påverkan på förpackningar.

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix där man tillverkar förpackningspapper.

Annons