Norra Sverige och norra Finland samarbetar för ökad export

Luleå Norrbottens Handelskammare och motsvarigheten i norra Finland, Business Oulu ska samarbeta för att hjälpa företag att öka exporten. 

Organisationerna har fått EU-stöd från Interreg Nord för det treåriga projektet Export Cooperation Sweden-Finland.

Man ska förbättra exportmöjligheterna genom att dela globala affärsnätverk, analysera vilka tjänster och produkter som kan ha en global marknad och vad det finns för tjänster och produkter där kunnandet och kompetensen finns hos företagen i norra Sverige och Finland.

- För att bäst lyckas på en ny marknad ser vi fördelen med att de företag som deltar även finns i ett ekosystem av innovation och utveckling, säger Sanna Savolainen, huvudprojektägare på Business Oulu.

- För den globala analysen kommer de organisationer som finns i dagens exportsamverkan Norrbotten vara av stort värde då vi söker experter runt om i världen som kan beskriva behovet på respektive marknad, säger Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare.

Finansiärer på svensk sida är förutom Interreg Nord, Tillväxtverket, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Längmanska Företagarfonden.