Roger Danell lämnar Luleå kommunföretag

Luleå Roger Danell lämnar sitt uppdrag som vd för Luleå kommunföretag AB.

Vid tisdagens styrelsemöte i Luleå kommunföretag blev det känt att Roger Danell sagt upp sig. Han kvarstår i tjänst fram till sista maj nästa år då uppsägningstiden går ut.

Roger Danell var vd för Luleå Hamn 2011-2014. Han har under flera år haft ledande befattningar inom SAAB-koncernen, dit han återvände efter tiden som vd för Luleå Hamn. Roger Danell blev stadsbyggnadschef i Luleå kommun 2016, och sedan januari 2018 har han varit vd för Luleå kommunföretag.

– Mitt uppdrag har varit att bygga upp ägarstyrning och en tydligare rollfördelning i den kommunala bolagskoncernen. Med en stor del av det grundläggande arbetet slutfört är det dags för nästa fas i koncernutvecklingen och det känns som en bra tidpunkt för någon annan att ta vid. För egen del är det första gången på 20 år som jag inte har klart med ny uppdragsgivare och det känns otroligt inspirerande och spännande, säger Roger Danell. 

Roger har med sitt arbete i moderbolaget bidragit stort till att synliggöra bolagsfrågor och lägga grunden för en mer strukturerad ägarstyrning i Luleå kommuns bolagskoncern. Jag beklagar hans beslut att lämna koncernen och från styrelsen vill vi tacka honom för hans insatser under denna tid, säger Anders Sundström, styrelseordförande för Luleå kommunföretag AB.

Annons