Nordeas pris till Marcus Liwicki

Luleå Marcus Liwicki, professor i maskininlärning vid LTU, får ta emot Nordeas vetenskapliga pris.

– Jag är väldigt hedrad över att få detta pris. Det betyder mycket för mig och visar att vi är på rätt väg med våra initiativ till forskning och innovation inom tillämpad AI. Jag vill dela utmärkelsen med hela forskargruppen för maskininlärning och alla medlemmar i AI-teamet på Luleå tekniska universitet, säger Marcus Liwicki.

Nordeas vetenskapliga pris tilldelas forskare vid Luleå tekniska universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom områden som är av betydelse för bankens verksamhet. Prissumman är på 100.000 kronor.

– Nordea är den största finansiella aktören på den nordiska marknaden och vi ser det både som en möjlighet och en skyldighet att ligga längst fram vad gäller tekniska innovationer och lösningar. En viktig del i det är att nyttja artificiell intelligens för att utveckla vår verksamhet inom olika områden. Jag ser fram emot Marcus fortsatta forskning med stor spänning och nyfikenhet, säger Anna Edin, marknadsområdeschef på Nordea.

Annons