Gruvor kan nyttjas på bättre sätt

Luleå Forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet visar på möjligheter att utvinna fler produkter i befintliga gruvor.

Inom ramarna för projektet VectOre har forskargruppen sett över möjligheterna att bryta industrimineral, som dolomit, i anslutning till befintlig gruvverksamhet. Det kan öka den ekonomiska nyttan och minska avfallet, visar projektet.

– Det är helt klart realistiskt – förutsättningarna finns. I Bergslagen skulle det potentiellt gå att bryta industrikalk och sulfidmalmer i samma gruvområde, säger Nils Jansson, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och ledare för VectOre, i ett pressmeddelande.

Industrimineral som kalcit och dolomit behövs bland annat i papperstillverkning, jordbruk och i stålframställning. Men brytningen sker oftast separat från annan gruvbrytning.

– Industrimineralbranschen investerar inte alls lika mycket i prospektering som metallgruvbolagen. De å sin sida lägger inte lika mycket resurser på att karaktärisera gråberget för att få veta vad som finns där. Här finns mycket att vinna i ett kunskapsutbyte mellan de två branscherna. Det går att producera mer i befintliga gruvor. Jag hoppas att det här projektet ska öka kunskapen om hur det är möjligt, säger Nils Jansson.

Projektet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom det strategiska innovationsprogrammet Sip Strim, med stöd från Boliden Mineral och Björka Mineral.