Lindbäcks det bästa sjöfartsexemplet i Sverige

Luleå Trafikverkets nationella samordnare för sjöfarten, Pia Berglund, lyfter fram Lindbäcks Bygg i Piteå som ett föredöme i den nationella strategin att flytta gods från vägtransporter till sjöfart. Det gjorde hon vid konferensen Framtidens sjöfart i Luleå under onsdagen.

- Piteå är det bästa exemplet vi har idag på hur man kan föra över vägtransporter till sjöfart. Och det helt utan styrmedel, utan en rent affärsmässig uppgörelse, säger Pia Berglund.

Lindbäcks har hittills genomfört 6 sjötransporter från hamnen på Haraholmen till Malmö. Varje fartyg tar en last som det annars hade krävts 38 lastbilar för att klara. 

Enligt den nationella strategin ska upp mot hälften av det inrikes vägtransportarbetet flyttas över till sjöfart i framtiden. För utrikes sjöfart kan det bli en ännu större andel. För att nå det målet krävs politisk vilja, styrmedel och utbyggd infrastruktur, enligt Pia Berglund.

Hon var en av talarna på konferensen Framtidens sjöfart som arrangerades av Norrbottens Handelskammare under onsdagen på Hotell Savoy i Luleå. Konferensen ordnas för femte året och i år var temat hållbar sjöfart.

Övriga talare vid konferensen var bland andra Ulla Lainio, Business Finland, Christina Palmén, Svensk Sjöfart, Christopher Pålsson, Lloyds List Consulting, Ragnar Johansson, Wallenius SOL och Frida Rowland, AtoB@C Shipping.