Miljardinvesteringar samlas på Haraholmen

Piteå Ett nytt industrikluster baserat på skogsråvaror växer fram i snabb takt på Haraholmen i Piteå.

Flera stora investeringar, bland annat i Lindbäcks nya fabrik för flerfamiljshus och Sunpines talldieselproduktion, gör att de totala investeringarna som pågår på Haraholmen nu når 1,4 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande från Piteå science park.

Nu förbereds nya delar av området för etableringar.

– Närheten till två pappersbruk, skogen i sig självt förstås och en hamn gör Haraholmen till en exklusiv plats för etableringar i den här sektorn. Här ryms allt från Lindbäcks toppmoderna fabrik för modulbyggda flerfamiljshus i trä till Sunpines världsunika talldiesel, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun, i pressmeddelandet.

Verksamheterna har också utbyte sinsemellan.

– Sunpine tillverkar sin talldiesel av talloljan som är en restprodukt från sulfatpappersbruken, i sin tur värmer Sunpine via fjärrvärme upp grannen Lindbäcks fabrik. Ett innovativt och hållbart tänk i flera led ryms inom klustret, säger Anders Lundkvist.

I de 1,4 miljarder kronorna som räknas in i investeringarna finns 400 miljoner kronor från Sunpine, där bland annat den nya fabriken ingår, 550 miljoner kronor i Lindbäcks fabrik, 90 miljoner kronor från Lundqvist trävaru, med bland annat ny fabrik, 200 miljoner kronor i Piteå hamn, 100 miljoner kronor i ett utökat industriområde från Piteå kommun, och utbyggt fjärrvärmenät, 30 miljoner kronor, från Pite energi.

Annons