Skellefteå Kraft ökar sin satsning i Exeri

Luleå Skellefteå Kraft investerar nu ännu mer i Luleåföretaget Exeri. Det innebär ett genombrott för Exeris övervakningsteknik.

I april gick Skellefteå Kraft in som delägare i Exeri AB. Nu investerar man ytterligare i bolaget, sedan tester bekräftat att Exeris övervakningssystem Smart Grid Surveillance fungerar bra. Bolagen har samarbetat i ett par år med att utveckla, testa och verifiera funktionen i Exeris teknik.

Exeris teknik gör det möjligt att drastiskt minska tider för elavbrott, och få bättre insikt i vad som händer i nätet vid både störningar och normal drift.

- Arbetet tillsammans med Exeri har haft hög prioritet inom organisationen då Skellefteå Kraft har ett tydligt fokus på att korta avbrottstiderna i elnätet. Vi ser systemet som en intressant lösning för att öka leveranssäkerheten genom en bättre övervakning av elnätet säger Magnus Brodin, produktionsutvecklare på Skellefteå Kraft Elnät.

- Samarbetet med Skellefteå Kraft under utvecklingstiden och under de tester som gjorts har fungerat väldigt bra. Skellefteå Kraft är kända för att vara föregångare när det gäller att ta till sig ny teknik för att förbättra sin produktion och leveranssäkerhet.Vi ser mycket positivt på att de kommer med som en stor delägare i vårt bolag och ser det som en kvittens på systemets värde för elnät över hela världen, säger Magnus Karlsson, vd på Exeri AB.

Exeri ingår i Arctic Business Incubator som hjälper innovativa företag att växa och nå en internationell marknad. 

Annons