Ny nationell exportkampanj lanserades i Luleå

Luleå Under onsdagen besökte handelsminister Ann Linde Luleå och Norrbottens Handelskammare, där hon inledde lanseringen av Sveriges nya exportkampanj "Hela Sverige exporterar". (Uppdaterad)

Det handlar om en del av den exportstrategi som tillämpats sedan 2015. Den nya kampanjen betonar hållbarhet och sociala aspekter, och den geografiska spridningen i satsningen: den ska gälla hela landet och även mindre företag, inte bara storstäderna och de stora exportbolagen.

- Vi vill visa att att det inte bara gäller de stora företagen utan att handelspolitiken ska bidra till att små och medelstora företag kan vara med och växa. Det stärker hela Sveriges potential till export, säger handelsminister Ann Linde.

- Vi lanserar också en strategi för den inre marknaden för att få bort ännu mer hinder. Här finns det mycket att göra på tjänstesidan, säger Ann Linde. Hon nämner att  Sverige har 90 yrken där det krävs en nationell utbildning, medan det i EU finns 800 yrken med motsvarande krav.

För Norrbottens del betyder strategin att satsningen på regionala exportcentra fortsätter. Här var Norrbotten bland de sista ut och har bara praktiserat satsningen med regional exportsamverkan i ett år.

- Det blir också väldigt många möjligheter för företag att delta i främjanderesor där de kan visa upp vad de har, säger Ann Linde.

En annan förbättrad möjlighet är EU:s nya handelsavtal med viktiga länder utanför EU som innebär att det blir billigare för företag i Sverige att exportera till länder som Kanada och Japan.

- Men företagen måste känna till detta och veta att den här möjligheten finns, säger Ann Linde.

Lanseringen av den nya exportkampanjen "Hela Sverige exporterar" inleddes i Luleå och Boden under onsdagen. Ann Linde besökte också företagen Geestamp Hardtech, Arctic Bath, Treehotel och Fällkniven.

Härifrån fortsätter Ann Linde till Malmö.

Hennes fullständiga titel är "utrikeshandelsminister och minister med ansvar för Nordiska frågor".