Ungdomar ska lockas till metallurgin

Luleå Universitet och forskningsinstitut samarbetar med industrin för att försöka locka ungdomar till metallindustrin.

Liksom många andra delar inom näringslivet så står metallindustrin inför en framtid med brist på kompetens. De senaste åren har det på grund av för få sökande, varit nollintag till civilingenjörsutbildningen "Hållbar process- och kemiteknik" vid Luleå tekniska universitet.

Därför satsar nu LTU tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim på ett projekt som erbjuder handledning till gymnasieelever när de gör sina gymnasiearbeten. Syftet med projektet VIFI (Väcka Intresse hos Framtidens Ingenjörer) är att just att väcka intresse för framtida studier inom metallurgi. 

Under måndagen och tisdagen är sammanlagt närmare 100 gymnasielever som går andra året på naturprogrammet i Luleå inbjudna till Swerim (före detta Mefos) där de får träffa forskare och representanter för SSAB.