Projekt ska skapa digitala servicepunkter i glesbygd

Luleå I projektet "Smarta hållbara byar" ska LTU och Region Norrbotten med hjälp av boende i byar i 12 kommuner i Norrbotten undersöka hur man kan förbättra samhällsservicen för invånare och företag på landsbygden genom digitala lösningar. 

 

– Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger Arne Gylling, forskare vid Luleå tekniska universitets Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) och projektledare för "Smarta hållbara byar – pilottester".

Som en del i projektet ska forskare från Luleå tekniska universitet åka ut till byar i 12 kommuner i Norrbotten, för att tillsammans med invånare och företagare ha en dialog om vilken service som efterfrågas och kan förbättras.

– Projektet är en del i en större satsning av Region Norrbotten för att skapa smarta, hållbara byar och en attraktiv landsbygd. I pilottesterna hoppas vi även få med tjänster inom ramen för hälso- och sjukvård, säger Staffan Lundberg, digitaliseringskoordinator på Region Norrbotten.

Enligt projektets medverkande parter finns det goda förutsättningar att utveckla landsbygderna genom att förbättra samordningen av samhällsservice.

– Det är mycket viktigt att man jobbar tillsammans med byborna utifrån deras behov för att mobilisera och organisera servicepunkter, speciellt på de platser där dessa i dag saknas, säger Roine Karlsson, affärsrådgivare på Coompanion.

Projektet finansieras av Tillväxtverket som beviljat 9,6 miljoner kronor.