Virtuell gruva föreställer Malmbergsgruvan

Malmberget Luleå tekniska universitet har skapat en virtuell underjordsgruva där man kan uppleva och röra sig i schakt och gångar tusen meter under jord.

Den virtuella gruvmiljön är framtagen i samarbete mellan universitetets forskare i gruv- och berganläggningsteknik och visuell gestaltning.

Man började med besök i LKAB:s underjordsgruva i Malmberget, där man noterade och fotograferade. Strukturen på bergväggen, detaljer och höjd och form har arbetats fram i samarbete mellan forskare och gruvbranschen, konstnärer och bergmekaniker.

– Det här är ett av de mest omfattande VR- miljöer vi har gjort och den är unik i sitt slag. Vi tar fram en virtuell gruva med alla beståndsdelar, vilket ger en komplett gruvupplevelse som är riktigt bra. Vi skapar något riktigt bra och visuellt spännande, säger Håkan Vallin, forskare inom visuell gestaltning vid Luleå tekniska universitet.

Projektet är en del av gruvteknikprojektet SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems), finansierat av EU:s Horizon 2020 som främjar framtagande av ny gruvteknik med fokus på hållbarhet och säkerhet.

Annons