Krönika: Samverkan ska öka exporten från Norrbotten

Krönika En ny samverkan ska stödja företag i Norrbotten som vill satsa på export, skriver Linda Nilsson, vd för Norrbottens Handelskammare.

Ändå sedan mitten av 1980-talet har Sverige exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat. För Norrbottens del består exporten idag av 56 procent gruv-och mineralprodukter, 30 procent sågade trävaror och 13 procent övriga produkter och tjänster.

Exporten från Norrbotten uppgick till ett värde av 30 miljarder kronor (SCB, 2017). Importen i Norrbotten uppgick till 4 miljarder (SCB, 2017). I dag arbetar 1,4 miljoner personer i Sverige indirekt eller direkt i företag som exporterar. I Norrbotten är det 34.000 personer och detta motsvarar cirka 500 företag. Norrbotten har från år 2016 till 2017 ökat exporten med hela 26 procent! Det är mycket glädjande att det går bra för länet.

Av egen erfarenhet som företagare vet jag att det känns som en djungel var man ska vända sig för att få stöd och hjälp med exportfrågor. Vem gör vad? Vilken organisation kan hjälpa mig med frågor som rör export till Algeriet? Hur ska jag på bästa sätt transportera detta till kunden? Vilka certifikat och dokument behöver jag? Remburs? Hur säkrar jag betalningen? Detta är några exempel på frågeställningar som jag har haft som företagare och det var svårt att hitta rätt stödjande organisation. Detta är en stor risk då misstagen kan bli problematiska och kostsamma. För egen del innebar fel dokument till kunden att kunden inte fick ut varorna i hamnen och betalningstiden blev 120 dagar! Nu löste sig detta på bästa och smidigaste sätt för alla inblandande men det kunde ha blivit förödande konsekvenser.  

För att underlätta och stödja företagens exportmöjligheter är vi nu flera organisationer som har samlats under ett och samma paraply, Exportsamverkan Norrbotten. Företagsstöd gällande exportfrågor ska bli mer samordnat och koordinerat regionalt för att på bästa sätt hjälpa länets företag till ökad export.

Detta betyder att du som företagare kan vända dig till Norrbottens Handelskammare, Business Sweden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business eller Exportkreditnämnden och du får snabb hjälp utifrån den kompetens vi besitter i respektive organisation.

Helt enkelt, ett smidigare långsiktigt system för att du som företagare lättare ska hitta rätt dörr ut till nya kunder och marknader.

Sist men inte minst vill jag uppmana er att hålla utkik efter våra kommande gemensamma aktiviteter.

Den 4 oktober kommer vi att ha en Brexit lunch, där vi pratar om hur Brexit kommer att påverka ditt företag då Storbritannien blir ett tredje land och därmed lämnar EU:s inre marknad.  

Vi kommer också ha ett finansieringsseminarium där Exportkreditnämnden berättar för dig som företagare hur du kan säkra betalningarna och få bättre möjligheter till finansiering.  För dig som är intresserad: håll utkik i vår marknadskommunikation under hösten. Vi hoppas att ni som företagare tar till vara på möjligheten och använder vårt gemensamma stöd i Exportsamverkan Norrbotten! Mer information och kontaktuppgifter till oss alla finner du på verksamt.se/norrbotten.

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare