Specialbyggd drönare ska lösa malm-mysterier

Luleå Finansiering från Bolidens och LKAB:s forskningsstiftelser har möjliggjort det nya sättet att undersöka Sveriges geologi.

Hur nya malmkroppar bildas är något som forskningen ännu inte har klargjort till fullo. Vid Luleå tekniska universitet kan den specialbyggda drönaren Hugin hjälpa till att lösa mysteriet.

– Drönaren används i både forskning och utbildning och kan bland annat hjälpa oss att kartlägga den svenska berggrunden för att förstå hur berget och våra malmer har bildats, säger Joel Andersson, doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Drönaren som är utrustad med en magnetometer kan under en halvtimme täcka en yta motsvarande 75 fotbollsplaner. 

– Under flygningen fotograferar vi markytan med överlappande bilder, så kallad stereofotografering, vilket gör att vi kan bygga en terrängmodell i hög upplösning. I terrängmodellen kan vi sedan mäta egenskaper, göra volymberäkningar och se strukturriktningar i berggrunden – saker som kan vara avgörande för att förstå de tektoniska processer som påverkat just den berggrunden, säger Joel Andersson.