Galären ger en miljon om året till stadens liv

Luleå I samband med sitt 30-årsfirande inrättar fastighetsbolaget Galären en fond som ska dela ut en miljon kronor om året till aktiviteter som ger staden liv. Företaget inrättar också ett samhällsbyggnadspris.

-Att fylla 30 är i sig inte så uppseendeväckande. Men det ger oss anledning att rikta mer ljus på behovet av en allsidig samhällsplanering i Luleå. Framtiden handlar lika mycket om att bejaka de mjuka frågorna som att slå vakt om teknik och byggande, säger Galärens vd Gunnar Tåhlin.

Företaget inrättar den nya Galärenfonden. Ur den ska minst en miljon kronor om året fördelas som stöd till enskilda initiativ, föreningar och organisationer. Galären satsar också på offentlig konst och konstnärliga utsmyckningar vid alla nya bostadsproduktioner.

-När vi fyller 30 passar vi på att stärka våra sociala ambitioner. Vi avsätter en procent av entreprenadkostnaden till konstnärlig utsmyckning vid all bostadsproduktion. Dessutom inrättar vi ett samhällsbyggnadspris på 50.000 kronor som kommer att delas ut på Luleå Business Award senare i oktober, säger Gunnar Tåhlin.

I samband med firandet bjuder man alla bostadshyresgäster på en nöjeswekend och förändrar den grafiska profilen. I november bjuder man Luleåborna på gratis entré till en av Luleå Hockey/MSSK:s hemmamatcher.

Galären etablerade sig i Luleå 1988 och är i dag kommunens största familjeägda fastighetsbolag, med fastigheter som har ett marknadsvärde på 2,3 miljarder kronor. Företaget förvärvar, förädlar, bygger och hyr ut bostäder och kommersiella lokaler. Bland annat Bergströmska gården, Savoy hotell och trygghetsboendet Floras kulle.