Investeringar i datacenter fördubblas till 2025

Luleå Investeringar i nordiska datacenter fördubblas till år 2025, enligt en rapport från Business Sweden.

– Norden har stor potential att bli en global data-hub som kopplar samman Europa med Nordamerika och Asien, säger Philip Low, styrelseordförande för Broad Group, i en kommentar om den nya rapporten. 

Nordiska byggprojekt relaterat till datacenter kommer enligt rapportens prognos att uppgå till 2-4,3 miljarder euro årligen fram till 2025. Det motsvarar en installerad årlig kapacitet av 280-580 megawatt. Samtidigt pågår arbete med flera internationella fiberkablar för att integrera Norden ännu bättre med omvärlden.

Rapporten är framtagen av COWI Group på uppdrag av Business Sweden och övriga nordiska främjarorganisationer. Den är finansierad av Nordiska Ministerrådet.

I rapporten jämförs attraktionskraften för investeringar i Norden med den så kallade FLAP-D regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin) som står för den största delen av den europeiska datacentermarknaden.

Bakgrunden är den ökande trenden datavolymer och utmaningen att leverera storskaliga och hållbara digitala lösningar.  Här har Norden fördelar med hög andel förnybar energi, pålitliga elnät, låga energikostnader, stabilt politiskt klimat och korta ledtider till marknaden tack vare ett bra affärsklimat. 

Annons