Wiksténs fastigheter gjorde vackraste nyproduktionen 2017

Boden Wiksténs fastigheters nya bygge i gammal stil på Åbergsleden 6, har utsetts till Sveriges vackraste nyproduktion år 2017.

Det är Arkitektupproret som utsett Åbergsleden 6 till vackraste nybygget 2017. 

Åbergsleden byggdes på fastigheten där den tidigare byggnaden brunnit ner. Genom det klassiska formspråket har man behållit områdets karaktär från tiden när de ursprungliga husen byggdes för att inrymma boende för officerare vid A8.

Byggkostnaden var 45 miljoner och huset rymmer 19 hyreslägenheter. En liknande byggnad kommer att byggas intill den första.

Föreningen Arkitekturupproret är en politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening. Man verkar för att tidlösa skönhetsvärden åter ska dominera stadsbyggandet och för att skydda kvarvarande äldre miljöer från rivningar och förfulning. Föreningen vill skapa debatt och visa att det finns alternativ till modernismens fyrkantiga lådor och spektakulära skrytbyggen.