LTU blir centrum för forskning om datacenter

Luleå Vid Luleå tekniska universitet startar ett nytt nationellt forskningscentrum för energi- och resurseffektiva datacenter, Cloudberry Datacenters.

Cloudberry Datacenters ska bli ett nav för forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering inom datacenterområdet.

Det ska koordineras av Luleå tekniska universitet och drivas i samarbete med Rise Sics North och industrin. Det får en budget på cirka 50 miljoner kronor och finansieras gemensamt av myndigheter, lärosäten och industrin. Energimyndigheten går in med 20 miljoner kronor.

– Satsningen på ett forskningscentrum vid universitet är otroligt viktig både nationellt och regionalt. Den befäster norra Sverige som en ledande region för utveckling och drift av hållbar datalagring, men också för utmaningsdriven forskning och innovation inom avancerad analys och artificiell intelligens, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Annons