Kaunis Iron kan få köra 90-tons bilar

Pajala Kaunis Iron AB vill köra lastbilar med 90 tons bruttovikt mellan gruvan i Kaunisvaara och omlastningsstationen i Pitkäjärvi och nu har har en avsiktsförklaring tecknats för att Trafikverket ska kunna påbörja arbeten på vägarna i området.

Helena Eriksson, regional direktör vid Trafikverket och Anders Sundström, ordförande för Kaunis Iron AB har skrivit under en avsiktsförklaring för genomförande av åtgärder i väginfrastrukturen. Trafikverket kommer också att förstärka underhållet på vägarna.

- Det är glädjande att vi har kommit fram till denna avsiktsförklaring och kan arbeta vidare med väginfrastrukturen mellan Kaunisvaara och Svappavaara, säger Helena Eriksson, regional direktör, Trafikverket.

I och med avsiktsförklaringen ges Kaunis Iron tillstånd att använda lastbilar med 90 tons bruttovikt under vissa förutsättningar.

Åtgärderna som krävs ska medfinansieras av Kaunis Iron. Att ta fram ett medfinansieringsavtal är nästa steg i processen.

Transporter med 90 tons bruttovikt ställer högre krav på infrastrukturen, som går utöver statens grundåtagande för vägarna. Därför fordras en medfinansiering för att Trafikverket ska genomföra åtgärderna.

Trafikverket har sedan 2012 rustat upp cirka 10 av totalt 16 mil väg mellan gruvan i Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi.