LTU forskar om gröna obligationer

Luleå Luleå tekniska universitet startar ett forskningsprojekt om gröna obligationer och klimatobligationer.

Marknaden för gröna obligationer har växt explosionsartat och investerare efterfrågar allt oftare gröna projekt. Men i dag saknas ett gemensamt nordiskt ramverk för gröna obligationer. Det är kring det  vilket nu ska studeras i ett nytt forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet.

Gröna obligationer och klimatobligationer är obligationer där kapitalet går till miljö- och klimatprojekt. Projekten kan till exempel handla om nya tekniker för minskade klimatutsläpp, vattenrening eller mer miljövänlig infrastruktur.

– Enligt EU-kommissionen behöver vi investera ungefär 180 miljarder euro i energieffektivitet och förnybar energi för att uppnå EU:s klimatmål 2030. Att mobilisera privat kapital för att finansiera hållbara investeringar är av avgörande betydelse, säger Kristina Forsbacka, industridoktorand i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och advokat med praktisk erfarenhet av internationella klimatfinansieringsavtal.

Annons