Ett starkt år för svensk turism

Luleå Förra året blev ett starkt år för svensk turism. Det framgår av Tillväxtverkets rapport Fakta om svensk turism 2017.

I fjol ökade turismens omsättning med 7,4 procent till totalt 317 miljarder kronor jämfört med året innan. Det är den kraftigaste ökningen sedan 2006.

Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling när det gäller export och sysselsättning. Under 2017 växte turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) med 11,4 procent till totalt 134 miljarder kronor. 

Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 317 miljarder stod utländska besökare för 42 procent. Denna andel har ökat stadigt under 2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent.

Turismens skapar också nya jobb. Antalet sysselsatta som ett resultat av turism ökade med närmare 10.600 personer till 175.800.

Annons