Vill du vara med och bygga Sverige?

Luleå Om du vill ha ett välbetalt framtidsyrke, välj byggindustrin. Det rådet till unga som ska välja yrkesbana ger Fredrik Kristiansson, lokalchef i Norrbotten för Sveriges Byggindustrier.

Just nu väljer en rad niondeklassare runt om i landet gymnasieutbildning. Om du som förälder undrar vad du ska råda ditt barn att välja kommer här ett tips: välj bygg- och anläggning. Det gäller särskilt om du är förälder till en tjej. Det är ett val de inte kommer ångra. Inom några år kommer de att ta de första stegen i ett välbetalt framtidsyrke och - inte minst – de kommer att vara en del i att rusta Sverige och Norrbotten för framtiden.

Byggbranschen växer så det knakar. Idag är vi drygt 320.000 personer. Men behoven är mycket större än så. Bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier som försökt rekrytera var det 68 procent som haft svårigheter med rekryteringen. Och det ser inte ut att bli lättare framöver. Enligt en ny prognos om var jobben finns om fem år kommer det även framöver att finnas goda möjligheter att få jobb i byggbranschen. Faktum är att branschen enbart till följd av åldersavgångar har ett behov av 50.000 nya medarbetare på fem års sikt. Det gör att bygg- och anläggning är en säker väg till jobb både i dag och i framtiden.

 Egentligen är det inte så konstigt. Sverige växer så det knakar. Enligt Boverket behövs det 600.000 nya bostäder fram till 2025. Därtill behövs arbetskraft för att fullfölja Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2018-2029. Till detta ska läggas alla förskolor, sjukhus, cykelvägar, el, vatten, avlopp, dagvatten, fiber. Allt för att rusta Sverige inför framtiden.

Som arbetsgivare i byggbranschen arbetar vi hårt för att den ska attraktiv, sund och säker. Dessvärre präglas mångas syn på branschen både av fördomar och okunskap. Få tänker på att det är massor av människor inblandade i ett bygge och att deras bakgrund och arbetssituation kan se väldigt olika ut. En del som arbetar i byggbranschen sitter mest framför en dator, andra är nästan alltid utomhus. Vissa har börjat jobba direkt efter gymnasiet, andra har pluggat vidare på högskolan. Oavsett om man ritar hus, leder projekt, bygger vägar, snickrar eller lägger golv så kan du uppleva den där speciella känslan av att bygga något som är viktigt för andra människor.

Det är hög tid att vi alla - föräldrar, studievägledare och bygglärare – uppgraderar bilden av vad det innebär att jobba på en byggarbetsplats. Framtidens byggarbetare kan vara en person som vuxit upp med att spela Sim City eller Minecraft. Då kommer man att bli en av alla de som kan åka runt i Sverige, peka på ett hus eller en bro och säga ”den där har jag byggt”. Häng på så bygger vi Sverige tillsammans!

Fredrik Kristiansson

Lokalchef Norrbotten Sveriges Byggindustrier 

Annons