Galären och Lerstenen ska utveckla brandstationstomten

Luleå Fastighetsbolagen Galären och Lerstenen får i uppdrag av Luleå kommun att utveckla gamla brandstationstomten.

När brandstationen flyttar till Porsödalens industriområde ska den attraktiva tomten i centrala Luleå innehålla hotell, bostäder och butiker. 

För ett par år sedan tog Galären och Lerstenen, i samarbete med arkitektbyråerna Snøhetta och Tirsén & Aili, fram ett byggförslag för området. Ett förslag de nu får i uppdrag av Luleå kommun att gå vidare med.

– Grundidén är att vi vill ge kvarteret en stark arkitektonisk identitet. Byggplanerna omfattar bostäder, hotell, utbildningslokaler, butiker och platser för möten i och mellan husen, säger Gunnar Tåhlin, vd på Galären.

Hotellet med cirka 150 rum ska ligga på andra sidan gatan från Kulturens hus. Flera butiker och ungefär 200 bostäder finns med i förslaget. Där finns även ett torg med fontän och en gångbro som går fyra meter över Bodenvägen och ut över vattnet i Norra hamn.

Med i projektet är nu också Riksbyggen och HSB, de ska bygga cirka hälften av de 200 lägenheter som planeras. Lerstenen ska bygga cirka 100 lägenheter och hotellet.