Berger & Phil blir hållbarhetsbyrån Promise

Luleå Kommunikationsbyrån Berger & Phil byter inriktning och namn. Nu blir man en hållbarhetsbyrå, Promise, som ska hjälpa företag att ställa om.

– För att företagen ska kunna dra riktig affärsnytta av sitt hållbarhetsarbete krävs att det är gediget och transparent och fullt ut integrerat i affärsmodellen; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det är det här vi kan hjälpa till med, säger Pernilla Pihl, grundare.

Promise ska arbeta med kunderna hela vägen från förankring på ledningsnivå, genomförande av förändringar i organisationen och att kommunicera på rätt sätt.

– Jag har arbetat med hållbarhet ur ett kommunikationsperspektiv och har sett att många företag jobbar med hållbarhet som parallella projekt istället för att integrera det i sin verksamhet. Det gör att de inte kan dra full nytta av de värden som skapas. Blåser man dessutom upp hållbarhetsarbetet till något det inte är så kan det falla tillbaka på varumärket istället för att lyfta det, säger Pernilla Pihl.

Bakom Promise står förutom Pernilla Pihl, som är strateg inom hållbarhetskommunikation och varumärken, också ett team av konsulter som med olika kompetenser. Bland dem finns Gunilla Östberg, konsult i hållbar företagsutveckling, författare och föreläsare.

– Vi har redan överskridit vår planets gränser och världen behöver ställa om. Samtidigt ser jag hållbarhet som en viktig framgångsfaktor för att stärka företagen affärsmässigt. Nu är det hög tid att göra något. Det är därför vi har startat Promise, säger Pernilla Pihl.

Annons