Logistikdag Norr samlade norra Sverige

Luleå Logistikdag Norr samlade politiker och näringslivsfolk från Sveriges fem nordliga regioner. En av huvudtalarna var infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I en fullsatt sal i Kulturens hus samlades 240 deltagare från hela norra Sverige. Samtliga fem regionråd från Gävle och norrut deltog i logistikdagen där huvudtemat var den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.

- Vi måste se på bostadsbyggande och infrastruktursatsningar samtidigt, de investeringarna måste gå hand i hand, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i sitt tal.

De fem nordliga regionerna samarbetar i arbetet med att påverka prioriteringarna i den nationella transportpolitiken, där det finns enighet om framför allt två projekt: Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, och nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand.

Till det kommer två projekt som framför allt Norrbotten driver: Malmporten och dubbelspår på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik.

- Om norra Sverige enas har vi en stark röst i Sverige, sa Erik Bergkvist, regionråd (S) i Västerbotten, när han sammanfattade en diskussion om infrastruktursatsningar.

Logistikdag Norr arrangeras av Norrbottens Handelskammare i samarbete med Botniska Korridoren och Sveriges Byggindustrier.