LTU söker företag till digitaliseringsprojekt

Luleå LTU söker små och medelstora företag som vill delta i ett projekt som ska göra företag mer synliga på internet.

– Via internet ska vi få in kunden i butiken, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Bakgrunden till projektet är att digitaliseringen ställer nya krav på företag som vill behålla och öka sin konkurrenskraft.

– Många små och medelstora företag har inte kapacitet att ha en webbshop. De kanske dessutom föredrar att ha kvar sin fysiska butik. Frågan är hur de ändå ska kunna behålla konkurrensförmågan och attrahera nya kunder, säger Karl Andersson.

Det handlar om Smartbuy, ett EU Horizon 2020-projekt. Inom ramen för det projektet ska LTU genomföra en lokal pilot. Därför söker man nu små och medelstora företag som vill delta i piloten.

Parallellt genomförs liknande piloter på flera platser i Europa och meningen är att det ska skapas en gemensam plattform för internetnärvaro. 

Annons