Krönika: Robert Forsberg

Krönika: Mer av fri-handel eller?

Krönika Efter en tung period med diskussioner om Brexit känns luften lättare att andas efter Macrons seger i franska presidentvalet, skriver Robert Forsberg.

Efter ett besök på utrikespolitiska institutet i Stockholm där en hel dag avsatts för djupare information kring effekterna av Brexit lämnade jag huvudstan med större frågetecken och en djupare känsla av ett framtida Europa som inte utvecklas mot större öppenhet och frihet, där parollen om frihandel tagits ned och gömts undan för att i stället ersättas med tull, avgifter, förbud, administration och kontroller.

Trots alla positiva föresatser den engelska ambassadören framhöll fans en tydlig återkoppling från EU kommissionens företrädare att det här kommer ta tid och det blir inte lätt. Mer av byråkrati, gränshinder och strul för resenärer och affärer kunde ses inom en inte alltför lång framtid, mars 2019 då Storbritannien formellt lämnar EU.

När alla steg som behöver tas i en utträdesprocess blev redovisade kändes visionen om ett öppet och välkomnande Europa långt borta.

Mindre än två veckor senare mottar jag ett mail från en global intressegrupp, Avaaz, där de hyllar utgången av valet i Frankrike. De pekar på Macron, den nye presidenten som ett bevis på hur tanken om fördjupat samarbete, större öppenhet och friare handel kommer att prägla det framtida budskapet från Frankrike.

Visshet om att vi inte kommer se mer av diskussioner kring ett Frexit eller Grexit gör att luften kring oss på Norrbottens Handelskammare åter känns lättare att andas.

Vi kan fortsätta hjälpa alla våra Norrbottniska företag med ambition att göra större och bättre affärer någon ”annan stans” och därmed bygga det internationella nätverket. Ett nätverk som i förlängningen leder till mer affärer, mindre handelshinder, en öppnare värld och en bättre värld att leva och verka i.

Visionen om mer handel och öppnare handel mot målet om fri handel finns kvar.

Avaaz är en organisation som driver ett världsomspännande kampanjnätverk med det uttalade målet att främja inflytelsen av alla människors åsikter och värderingar på viktiga beslut med global relevans.

Robert Forsberg

Norrbottens Handelskammare