Debatt
Crowdsourcing Week

Niklas Nordström om crowdsourcing

Debatt Vi måste ha ständig spaning och öppet sinne för nya kunskaper och trender, skriver Niklas Nordström i ett inlägg om crowdsourcing och crowdfunding.

Vi som arbetar för att utveckla Luleå och norra Sverige ser som vår roll att söka nya vägar att stärka näringslivet och civilsamhället. Luleå och europeiska Arktis är ingen isolerad ö den stora världen. Därför gäller det att ha ständig spaning och öppet sinne för nya kunskaper, företeelser och trender. Vi för en tydlig politik från Luleå för att skapa ett samhälle som förenar tillväxt, ett växande samhälle med klimatmässig och social hållbarhet.

I det globala arbetet så förs nya begrepp till diskussionen om hållbar samhällsutveckling. Crowdsourcing och crowdfunding är två av dessa begrepp som också hör till det man idag benämner – The Networking Economy. På svenska talar man också om delningsekonomin.

Luleå kommun stöttar kunskapsbyggande och projekt som leder till utveckling och hållbar tillväxt. Ett av dessa projekt är Crowdsourcing Week Arctic Circle som kommer till Luleå och Vuollerim den 15-17 mars. Initiativet syftar till att visa på möjligheter, skapa klarhet och förståelse för kraften i delningsekonomin. Detta genom att utveckla dialogen mellan de som arbetar med metoder inom crowdsourcing och crowdfunding och de som har intresse att lära sig mer. Det mer långsiktiga syftet är att skapa hållbar tillväxt i regionen Norrbotten och Europeiska Arktis i samspel med andra lokala, nationella och globala intressenter.

Crowdsourcing Week (CSW), är en Singapore/New York-baserad organisation. Den är den största i världen inom fältet crowdsourcing med uppdraget att göra teknisk och social kunskap inom den nya delningsekonomin tillgänglig för alla - företag, myndigheter, ideella organisationer och företagare.

En intressant studie som ger en inblick i vad som händer inom Crowdsourcingområdet är Nestas forskning kring digital Social Innovation, som visar att det fanns nära 1000 organisationer och upp till 700 samverkande forsknings- och innovationsprojekt inom området, enbart i Europa i början av 2017. Det är troligt att de verkliga siffrorna är mycket högre. En sådan utveckling var knappast tänkbar för bara några år sedan.

Insikten att städer och mindre kommuner kan vara med att forma nationella strategier inom detta område bör inte underskattas. Luleå har till exempel ett samarbetsavtal med Austin i Texas och Norrbotten har agerat för att stärka samarbetet i Arktis. Då kan tex en utmaning och behov av finansiering i Luleå lösas i en dialog med aktörer i Austin.

Deltagarna under 15-17 mars kommer att få kunskaper och insikter om nya trender från namnkunniga sköter som arrangerar Crowdsourcing Week. Kunskaper och insikter som vi sedan kan använda dör att stärka ekonomin och samhället här i norr. För detaljer om program och talare på http://crowdsourcingweek.com Anmäl dig gärna!

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå (S)